Så använder du Herosports produkter

HeroSport®System kan användas på samma sätt som vanliga koner vid fotbollsträning, men har stora fördelar.
Herofoten har låg tyngdpunkt och en ganska bred bas (diameter 200 mm) och kan sedan kombineras med olika långa rör,
HeroRören, så det går att få en kon med höjden 270 mm, 420 mm, 620 mm samt 1020 mm. Utan rör är HeroFoten 60 mm hög.

Den låga tyngdpunkten gör att HeroSportkonen står mycket stadigare än vanliga koner typ”vägarbetarkoner”.
Tyngden gör att den inte far i väg lika lätt som ”kinahattar”.

Eftersom en kon som byggs upp av HeroFoten och ett HeroRöret dessutom är smalare än en vanlig kon så
stöter den som tränar inte lika lätt emot den.

En vanlig kon kan den som tränar kliva över i stället för att gå runt. Med Herosport®System kan man välja
om det ska gå att kliva över konen eller om man ska tvingas gå runt den. Genom att välja längd på röret kan tränaren styra detta.
Med hjälp av HeroMotet går det att bygga ihop HeroRören till småmål och hinder.

HeroSport®Sytem går att använda på alla underlag.

På inomhus golv står HeroFoten stadigt och om golvytan är slät suger den till och med fast i golvet.
HeroFoten går också att använda utomhus på grusplaner. Observerar att användning utomhus kan göra att
den greppar sämre på inomhusgolv på grund av slitaget.
HeroFoten går också att använda direkt på natur- eller konstgräsplaner. Där kan den dock kompletteras med
HeroPlätten om man vill att den ska stå stadigare.